Missie

MOOI

WERK

Goede dementiezorg kan overal

Missie en visie

 

Goede dementiezorg kan overal!

 

WarmThuis en de Reigershoeve willen de zorg voor mensen met dementie naar een top-niveau brengen. Kernwaarden hierin zijn volgens ons: thuis zijn in een liefdevolle en warme omgeving, deskundige zorg krijgen, vrijheid ervaren, en – als zorgprofessionals en bestuurders - denken in mogelijkheden.

 

Om te laten zien hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen hebben we een film laten maken over het wonen en werken in onze woonzorgboerderijen. We hopen dat deze film andere organisaties inspireert want er is echt geen woonzorgboerderij nodig om goed voor mensen met dementie te zorgen. Goede dementiezorg kan overal!

 

Ook hopen we het imago van het werken in de zorg te verbeteren. We willen met deze film laten zien hoe leuk het werken in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie is.

 

We willen graag onze vise en werkwijze ter beschikking stellen aan anderen en op die manier onze expertise delen. Naast het vertonen van de film beantwoorden we graag vragen en ontvangen we bezoek om te sparren of te coachen. Ook geven we les.

 

Onze uitgangspunten daarbij zijn:

 

•Onze visie is het vertrekpunt

•Prettig wonen voor mensen met dementie is in iedere organisatie mogelijk

•Onze eigen medewerkers praten en denken mee; zij weten hoe het zit.

•Het gaat bij alles wat we doen om beter wonen en welzijn voor de bewoners

•We trekken samen met degene met de vraag of wens op en bepalen steeds opnieuw wat de volgende stap is

•Gekke vragen bestaan niet en we denken van uit mogelijkheden, ‘out of the box’

•We werken met oprechte interesse en nieuwsgierigheid

•We werken kostendekkend en hoeven er niet op te verdienen. Wel vragen we commitment.

•De vragende partij is eigenaar, hij of zij blijft beslissen.

 

Beide organisaties hebben de vrijwel identieke visies in hun eigen woorden op hun website staan.

reigershoeve.nl

warmthuis.nl